Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc phòng, chống dịch COVID-19.
   Ngày 01 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có Công văn số: 3500/UBND-KGVX  thực hiện Thông báo số: 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch COVID-19. BBT Website đăng toàn văn Công văn của Ủy ban nhân tỉnh.

Kết quả tìm kiếm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 22
  • Trong tuần: 431
  • Tất cả: 1689342