Phát biểu của Thường trực Tỉnh ủy họp mặt báo chí, văn nghệ sĩ và đội ngũ trí thức nhân dịp mừng xuân Canh Tý 2020.
     Ngày mùng sáu tết (30/1/2020) TU, HĐND, UBND, UBMTTQ Tỉnh Trà vinh họp mặt báo chí, văn nghệ sỹ và trí thức mừng Xuân Canh Tý 2020 có nhiều đại biểu được mời dự, vui mừng và phấn khởi. Tại buổi họp mặt, đồng chí Kim NgọcThái, phó Bí thư Tỉnh uỷ có bài phát biểu quan trọng, BBT Website của Hội đăng toàn văn để anh chị em văn nghệ sỹ tỉnh nhà nghiên cứu và thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Kính thưa, Toàn thể quý đại biểu.

   Trong không khí vui tươi, phấn khởi đón Xuân Canh Tý 2020, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh 3/2/1930 - 3/2/2020, kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Trà Vinh 01/01/1900 – 01/01/2020, mừng đất nước đổi mới, mừng những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh nhà đạt được trong năm qua. Hôm nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức họp mặt đại biểu các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ và đội ngũ trí thức, đầu năm Xuân Canh Tý 2020.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, nhiệt liệt chào mừng toàn thể các đồng chí, anh, chị, em làm công tác báo chí, các văn nghệ sĩ, đội ngũ trí thức và gởi lời chúc mừng tốt đẹp nhất...

Đồng chí Kim NgọcThái, phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi họp mặt

      Kính thưa: các đồng chí và quý vị đại biểu.

Năm 2019, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta cũng gặp không ít khó khăn (thời tiết, dịch bệnh (đặc biệt là bệnh dịch tả heo Châu Phi), biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường; giá cả một số hàng hóa nông sản còn ở mức thấp,... đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của nông dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của Trung ương và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, Trà Vinh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Các cấp, các ngành trong tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm túc phương châm hành động năm 2019 của Tỉnh ủy “Hành động, Kỷ cương, Trách nhiệm, Sáng tạo, Về đích”, đến cuối năm 2019, có 13/21 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra; đặc biệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12,06%/năm; thu ngân sách nội địa tăng 03 lần, từ 1.593 tỷ đồng (năm 2015) lên 4.867 tỷ đồng (năm 2019); thu nhập bình quân đầu người tăng gần 02 lần, từ 30 triệu/người/năm (2015) lên 59,09 triệu/người/năm (2019); tỷ lệ hộ nghèo từ trên 13% năm 2015 giảm còn 3,22% năm 2019. 08 chỉ tiêu còn lại đã đạt trên 90% kế hoạch, khả năng sẽ đạt trong 06 tháng đầu năm 2020.

Về tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019: trong 26 chỉ tiêu chủ yếu, có 16 chỉ tiêu vượt Nghị quyết; có 10 chỉ tiêu đạt Nghị quyết. Trong đó, nổi bật là:

Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 14,85%, tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu đồng bằng sông Cửu Long trong 04 năm. Trong đó: Khu vực I tăng 2,58%, khu vực II tăng 34,37%, khu vực III tăng 9,63%. Tổng thu ngân sách nhà nước 13.694 tỷ đồng, đạt 144,4% dự toán (tăng 14,7% so cùng kỳ), trong đó thu nội địa 4.867 tỷ đồng, vượt 29% dự toán; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 24.304 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch, tăng 6,4% so cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người 59 triệu đồng/người/năm; xây dựng nông thôn mới đến nay có 79,4% hộ và 60% ấp đạt chuẩn nông thôn mới; 57/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 67,05%, tăng 18 xã so năm 2018); có 03 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,73%, hiện còn 3,22% so với tổng số hộ dân; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer giảm 5,22%, hiện còn 6,05% so với hộ dân tộc Khmer; đưa 604 lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài (vượt 73% kế hoạch); quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định; dân chủ cơ sở được phát huy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường.

Đặc biệt, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Trà Vinh, gắn với Hội nghị xúc tiến đầu tư và vận động quỹ an sinh xã hội, đã thành công rực rỡ, được Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các doanh nghiệp và Nhân dân đánh giá cao. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ kết luận nhiều vấn đề quan trọng trong buổi gặp mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, thủ tướng Chính phủ đã đánh giá rất cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà Trà Vinh đã đạt được trong thời gian qua, đã ủng hộ định hướng phát triển của tỉnh và khẳng định “Trà Vinh trở thành trung tâm giao thương mới của Miền Nam và đất nước”. Trong Hội nghị xúc tiến đầu tư, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư và ký ghi nhớ đầu tư 24 dự án, tổng số vốn trên 09 tỷ USD. Ngoài ra, đã vận động được trên 263 tỷ đồng dành cho hoạt động an sinh xã hội.

Những thành tích đạt được trong năm qua là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu, với quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp tích cực của báo chí, văn nghệ sĩ và đội ngũ trí thức tỉnh nhà.  

Trong năm qua đội ngũ những người làm báo trong tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng Luật Báo chí; tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương (phong trào xây dựng nông thôn mới, thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,…) và các sự kiện quan trọng của tỉnh như: kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Trà Vinh, gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư và vận động Quỹ An sinh xã hội; giới thiệu gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mô hình sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao,... hoạt động báo chí tỉnh nhà không ngừng nâng cao chất lượng, hình thức các ấn phẩm báo chí, các chương trình phát thanh - truyền hình ngày càng cải thiện và có tính chuyên nghiệp hơn; lượng thông tin đăng tải ngày càng phong phú, đa dạng, nội dung có tính thời sự, trọng tâm, kịp thời và chính xác. 

Hội Văn học Nghệ thuật tổ chức nhiều hoạt động với hình thức phong phú và nội dung đa dạng, phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tiễn tại địa phương như: Tập huấn nâng cao kỹ năng sưu tầm, sáng tác, tổ chức các chuyến đi thực tế sáng tác và phối hợp tốt với các ngành, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, phục vụ có hiệu quả công tác đối ngoại, quảng bá hình ảnh và bản sắc văn hóa của quê hương và con người Trà Vinh, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đặc biệt, Hội Văn học Nghệ thuật đã xuất bản nhiều ấn phẩm, mỹ thuật chào mừng kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Trà Vinh. Đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà ngày càng tự tin, sáng tạo, tham gia các cuộc thi cấp quốc gia, khu vực và cả quốc tế; (được vinh danh “Nhất toàn đoàn”, đây là thành tích nổi bậc nhất của Nhiếp ảnh nghệ thuật Trà Vinh trong 34 lần tham dự Liên hoan khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trà Vinh được 06 lần xướng tên trong các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế,...).

Đội ngũ trí thức của tỉnh từng bước thực hiện tốt vai trò tham mưu, đề xuất, tư vấn, phản biện, cung cấp cho cấp ủy, chính quyền những cơ sở khoa học để hoạch định các chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện các đề tài, công trình nghiên cứu trên các lĩnh vực,… nhất là nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có nhiều đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động: tổ chức tốt các hội thảo khoa học và hoạt động tư vấn, phản biện, góp phần giúp lãnh đạo tỉnh đề ra các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả hơn; tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ cho các tầng lớp nhân dân, tổ chức các giải thưởng khoa học và công nghệ, tôn vinh trí thức tiêu biểu…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực của tất cả các văn nghệ sĩ, đội ngũ trí thức, các phóng viên, biên tập viên, những người làm báo đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh nhà trong thời gian qua.

Tuy nhiên, sự phát triển của báo chí, văn nghệ sĩ và đội ngũ trí thức của tỉnh, về số lượng, chất lượng vẫn còn mặt hạn chế; còn một số cá nhân chưa ý thức đầy đủ trách nhiệm với nghề, đóng góp của đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ, đội ngũ trí thức chưa giải quyết hết các vấn đề của thực tiễn đặt ra; chưa có nhiều phóng sự, bài viết, tác phẩm văn học nghệ thuật phản ánh sâu sắc về sự phát triển của tỉnh; đội ngũ trí thức giỏi ở những ngành có nhiều tiềm năng và thế mạnh của tỉnh còn thiếu; việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào phục vụ đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương chưa nhiều.

 

       Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu !

Năm 2020, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, theo dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế trong nước vẫn còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Quy mô nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ, tăng trưởng mạnh nhưng thiếu ổn định, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh chưa cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực có chuyển biến nhưng còn thấp; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp;... đòi hỏi Đảng bộ, quân, dân Trà Vinh khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2020. Trong đó Tỉnh ủy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tập trung, đó là:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ đối với Trà Vinh, với phương châm hành động của Tỉnh ủy là “Hành động, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, bứt phá, phấn đấu đưa Trà Vinh sớm trở thành tỉnh Nông thôn mới”.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng kế hoạch.

3. Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống và khắc phục có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Tập trung phát huy các nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, thu hút mạnh đầu tư vào khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp, quyết tâm đưa tỉnh Trà Vinh trở thành trung tâm kinh tế biển của vùng.

5. Tập trung tái cơ cấu kinh tế, nhất là tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, có sức cạnh tranh cao và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phấn đấu tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới vào trước năm 2025.

6. Tập trung đào tạo nâng cao chất lượng và phát huy tốt nguồn nhân lực, tăng cường giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, gắn với công tác giảm nghèo ở các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang.

7. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử.

8. Tập trung xây dựng đô thị văn minh gắn với xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường, quyết tâm xây dựng tỉnh Trà Vinh trở thành tỉnh xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện đáng nhớ.

 

      Qua đó, Tỉnh ủy tập trung vào 03 đột phá:

1. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nói đi đôi với làm, đoàn kết, kỷ luật nghiêm, có tâm, có tầm, có trách nhiệm, vì Tổ quốc, vì nhân dân phục vụ.

2. Tập trung đột phá về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính công tỉnh Trà Vinh trong sạch, văn minh, hiện đại nhằm phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và thu hút đầu tư.

3. Tập trung đột phá cơ chế, chính sách nhằm thu hút tối đa các nguồn lực phát triển nhanh, bền vững kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch và phát triển nguồn nhân lực.

 

       Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ nêu trên, đòi hỏi phải có sự nỗ lực phấn đấu rất cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh, trong đó vai trò của báo chí, văn nghệ sĩ và đội ngũ trí thức là rất quan trọng.

Tôi đề nghị Đảng đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Đảng đoàn Hội Văn học, nghệ thuật và Hội Nhà báo tỉnh quan tâm giáo dục hội viên và toàn thể anh chị em trí thức, văn nghệ sĩ, những người làm báo tỉnh nhà tiếp tục nâng cao ý thức chính trị, tư tưởng vững vàng, đấu tranh chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, chủ động hơn trong đấu tranh chống quan điểm sai trái trên mạng xã hội, intenet; quan tâm công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo và trách nhiệm của từng hội viên đối với sự phát triển của tỉnh nhà.

Báo chí, văn nghệ sĩ tập trung đổi mới nội dung, hình thức, chủ động, sáng tạo, có nhiều tác phẩm, phóng sự, bài viết phản ánh và thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác, hiệu quả hơn; cần bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn sinh động của đời sống xã hội, những diễn biến hàng ngày trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; chú trọng tuyên truyền, biểu dương, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tiến bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh quảng bá, tuyên truyền thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh lên tầm cao hơn, sâu rộng hơn. Mở rộng quan hệ đối ngoại, quảng bá và giới thiệu về quê hương, con người Trà Vinh với bạn bè quốc tế và các tỉnh thành bạn trong cả nước.

Đội ngũ trí thức tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, sáng tạo và vận dụng tri thức khoa học vào hoạt động thực tiễn đời sống, sản xuất; tăng nhanh năng suất lao động, tạo ra sản phẩm có hàm lượng khoa học và giá trị kinh tế cao; nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng yêu nước và hoài bão cống hiến, tích cực đóng góp năng lực, trí tuệ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh , chúng tôi xin tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí. Với tinh thần cầu thị, lắng nghe, hợp tác, chúng tôi sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ, đội ngũ trí thức tác nghiệp, chúng tôi tin rằng, báo chí, văn nghệ sĩ, đội ngũ trí thức sẽ luôn đóng vai trò là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sáng tạo và phổ biến tri thức, góp phần xây dựng, phát triển tỉnh nhà trong thời gian tới.

Sau cùng thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, kính chúc các đồng chí, quý đại biểu, luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Năm mới, đạt nhiều thắng lợi mới.

 

Xin cám ơn và trân trọng kính chào !

 

Kết quả tìm kiếm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 25
  • Trong tuần: 434
  • Tất cả: 1689345