Website Hội Văn học Nghệ thuật, trân trọng đăng phát biểu của Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Minh Đằng (ngày 23/5/2023) tại Hội nghị quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

PHÁT BIỂU CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

tại Hội nghị quán triệt, triển khai tác phẩm Kiên quyết, kiên trì

đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh

của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

-----

    Kính thưa:

    - Đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Uỷ viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

    - Các đồng chí tham dự hội nghị tại các điểm cầu trong tỉnh.

    Thực hiện Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW, ngày 08/3/2023 của Ban Tuyên  giáo Trung ương về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hôm nay Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Trà Vinh tổ chức Hội nghị quán triệt cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

    Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Uỷ viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, đã dành sự quan tâm đặc biệt, đến Trà Vinh và triển khai, quán triệt nội dung cốt lõi tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Đồng thời, xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến tất cả đại biểu, các đồng chí cán bộ, đảng viên dự Hội nghị tại tất cả các điểm cầu trong tỉnh.

    Kính thưa đại biểu và toàn thể các đồng chí!

    Quyển sách về chống tham nhũng, tiêu cực ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban.

    Quyển sách được kết cấu làm 03 phần (1- Phần thứ nhất: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; 2- Phần thứ hai: Nhất quán Phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc; 3- Phần thứ ba: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt), với hơn 600 trang và gần 100 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố, không chỉ thể hiện rõ tư duy lý luận, nhận thức ngày càng sâu sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác phòng, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà Quyển sách còn tiếp tục khẳng định sự quyết liệt, quyết tâm, kiên trì của Đảng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, Quyển sách còn được xem là cẩm nang để mỗi đảng viên tự rèn luyện, tự chỉnh sửa mình, tự khắc phục những hạn chế, yếu kém của mình.

    Kính thưa các đồng chí!

    Mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, để phát triển đất nước. Đây là cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, để Đảng ta, Nhà nước ta và mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của Nhân dân; vượt lên trên những luận điệu xuyên tạc, chống phá, cho rằng đây là cuộc đấu giữa các “phe cánh” hay “đấu đá nội bộ” Đảng ta.

    Do vậy, việc nghiên cứu, học tập nội dung các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư trong quyển sách là hết sức quan trọng và cần thiết. Đây là cơ hội để chúng ta “tự soi, tự sửa” mình, để “cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài, tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ”, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị nước ta ngày càng phát triển.

    Những nội dung đó, chúng ta sẽ được nghe đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương truyền đạt trong buổi sáng hôm nay. Qua đợt sinh hoạt chính trị này, Tỉnh ủy Trà Vinh tiếp tục bổ sung cụ thể hóa thành những chương trình, kế hoạch hành động và quyết tâm thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nâng cao trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

    Đối với cán bộ, đảng viên dự Hội nghị quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, phải thật sự nêu cao tinh thần trách nhiệm của người học; phải hết sức tập trung nghiên cứu, lắng nghe, tự suy tư, trăn trở, nhìn nhận các vấn đề mà báo cáo viên trình bày; học đến đâu nắm chắc đến đó; nếu chưa rõ thì mạnh dạn phát biểu trao đổi để làm sáng tỏ vấn đề; đồng thời tự liên hệ với thực tiễn địa phương, đơn vị và tình hình chung của tỉnh để tự tổng kết thực tiễn, xác định kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ, giải pháp tu dưỡng, rèn luyện cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác một cách sát hợp, cụ thể, hiệu quả; ra sức thi đua triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

    Sau Hội nghị này, đề nghị các cấp ủy, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung cụ thể hóa thực hiện tốt Kế hoạch số 113, ngày 29/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng v nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, chuyển biến sâu sắc, tích cực trong toàn Đảng bộ, đưa nội dung tác phẩm đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tạo ý chí thống nhất về nhận thức và hành động với tinh thần "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt"; trong đó, cần hiểu rõ sự phát triển về nhận thức về lý luận và thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng ta trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

    Kính thưa toàn thể các đồng chí!

    Tin tưởng rằng với sự cố gắng của tất cả các đồng chí, Hội nghị triển khai quán triệt nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư sẽ diễn ra với tinh thần nghiêm túc, chất lượng cao, đạt yêu cầu đề ra. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, một lần nữa chúc tất cả các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

    Trân trọng kính chào!

Kết quả tìm kiếm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 27
  • Trong tuần: 367
  • Tất cả: 1688212