Giao lưu giới thiệu sách "Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh".
  (VHO, 21/09/2023 ) -  Sách chuyên khảo Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh của tác giả Phạm Thị Như Thúy do NXB Khoa học xã hội ấn hành vừa ra mắt bạn đọc. Sách được chia thành bốn chương chính, đi từ những nội dung chung đến những nội dung cụ thể trong việc khảo sát văn chính luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Cuốn sách Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh là công trình chuyên khảo có độ dài gần 300 trang. Tác giả Phạm Thị Như Thúy đã khảo sát một khối lượng tư liệu lớn, không chỉ là trên cơ sở bộ sách “Hồ Chí Minh toàn tập” do NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật ấn hành gồm 15 tập, mà còn khảo sát tư liệu ở nhiều cơ sở lưu trữ cấp Trung ương và địa phương. Với một phạm vi tư liệu lớn như vậy, cuốn sách chuyên khảo này bao quát rất nhiều vấn đề, tạo dựng một chân dung toàn cảnh về văn chính luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

    Cuốn sách được chia thành bốn chương chính, đi từ những nội dung chung đến những nội dung cụ thể trong việc khảo sát văn chính luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

    Chương 1: “Những vấn đề chung” gồm giới thuyết về văn chính luận, từ định nghĩa đến ngôn từ, chức năng, tính thẩm mỹ đặc thù của văn chính luận, lịch sử nghiên cứu vấn đề, những cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu.

    Chương 2: “Định vị di sản văn chính luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong dòng mạch văn chính luận dân tộc” khảo sát dòng văn chính luận thời trung đại, sang thế kỷ XIX, ở giai đoạn đầu thế kỷ XX, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tác giả văn chính luận.

    Chương 3: “Ý thức về đối tượng tiếp nhận và mục đích viết của văn chính luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh” đề cập đến các đối tượng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng đến khi viết văn chính luận, sự công khai mục đích viết và tinh thần cách mạng, giá trị nhân văn của văn chính luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Chương 4: “Nghệ thuật tuyên truyền của văn chính luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh nhìn từ phương diện cách viết như thế nào” nêu rõ quan niệm sử dụng ngôn từ, cũng như vấn đề tích hợp thể loại và hệ thống các biện pháp nghệ thuật của văn chính luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Trong phần Lời giới thiệu cuốn sách, PGS.TS Lê Quang Quang Hưng, nhà nghiên cứu giảng dạy văn học đã nhấn mạnh: "Có lẽ không ở một loại hình văn học, nghệ thuật nào mà mối quan hệ trực tiếp giữa văn chương và chính trị, nghệ thuật tuyên truyền được thể hiện rõ ràng như văn chính luận. Là nhà hoạt động cách mạng, vị lãnh tụ chính trị trọn đời phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, Hồ Chí Minh đã để lại nhiều tác phẩm, bài viết, bài nói thuộc loại hình văn chương này với giá trị to lớn trên nhiều mặt. Tầm tư tưởng, trí tuệ cao rộng, tình cảm phong phú và sâu sắc, sự am hiểu thực tiễn đời sống, gần gũi và đồng cảm cùng đối tượng tiếp nhận – đó là gốc rễ làm nên nội dung mọi tác phẩm chính luận của Hồ Chí Minh. Mặt khác, để làm nên sức thuyết phục, hấp dẫn đặc biệt của mảng văn chương này, không thể xem nhẹ vai trò của cách truyền tải, sự khéo léo của nghệ thuật tuyên truyền. Ở mọi dạng thức, dung lượng tác phẩm thuộc mảng văn chính luận phong phú của Hồ Chí Minh, điều đáng nói là tất cả các phương diện, các yếu tố này hòa nhuyễn khó thể tách rời".

    Đường Sách TP.HCM sẽ tổ chức chương trình giao lưu, giới thiệu sách vào sáng Chủ nhật ngày 24.9.2023, tại Sân khấu A - Đường Sách Nguyễn Văn Bình, Quận 1, TP.HCM. Chương trình có sự tham gia của các khách mời: PGS.TS Trần Luân Kim, Ủy viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật TP.HCM; TS Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Giám đốc Học viện cán bộ TP.HCM và tác giả Phạm Thị Như Thúy./.

TÙNG THƯ

Kết quả tìm kiếm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 8 349
  • Tất cả: 1699670