Website Hội VHNT trân trọng đăng toàn văn nội dung Công văn số: 924-CV/TU ngày 30/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số: 23-CT/TW (về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng, phát triển Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình mới)”.

 

924-cv.pdf
Kết quả tìm kiếm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1731
  • Trong tuần: 2 600
  • Tất cả: 1693641